Over Confirma Coaching

Over Confirma Coaching

Confirma is afgeleid van het Latijnse woord confirmare en vertaald naar het Nederlands is dit versterken en bekrachtigen. Ik heb gekozen voor deze naam omdat ik mij als coach vooral richt op het versterken en bekrachtigen van de eigen kracht en (zelf)kennis) bij mijn cliënten. Bij teams en professionals, richt ik mij op het nog beter benutten van het reeds aanwezige talent en vaardigheden.

Ik lever als coach graag een bijdrage aan het versnellen van jouw eigen groeiproces door het bieden van nieuwe inzichten en het jou bewust laten worden van je eigen onbewuste processen, hiermee creëer je zelfkennis en daarmee ruimte voor verandering. Dat geldt ook voor organisaties.

Ik werk oplossingsgericht en gebruik hulpmiddelen uit diverse coachings-methodieken. Soms fungeer ik als spiegel, dan weer als uitdager of als klankbord bij moeilijke beslissingen. Net wat je dat moment nodig hebt om obstakels tussen jou en je toekomstdoel te verwijderen.

De vorm van Coaching die ik aanbied, is professionele begeleiding waarbij ik als coach jou als gelijkwaardige partner ondersteun bij het benoemen en behalen van zelfgekozen doelen. Jij blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het resultaat.

Wie ik ben:

Mijn naam is Tim Rook en ik ben 56 jaar. Ik werk al ruim 20 jaar als zelfstandig interim manager en consultant en werk vooral voor organisaties (profit en non-profit) waar verandering en innovatie noodzakelijk is. Ik ben vaak als interim manager ook verantwoordelijk voor het coachen van professionals en het adviseren van directieleden en bestuurders.

Omdat ik met name het menselijk aspect van mijn werk interessant vind, heb ik ter verdieping van mijn kennis, een 4-jarige deeltijdopleiding psychotherapie gedaan. Als coach wil ik graag een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van mijn cliënten (particulieren en organisaties).

Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens tot veel meer in staat is dan hij of zij denkt (persoonlijk en beroepsmatig). Mensen beschikken al van zichzelf over mogelijke oplossingen voor problemen en ideeën voor het realiseren van ambities maar hebben vaak teveel ‘ruis’ en onrust in hun hoofd waardoor ze oplossingen niet helder en duidelijk kunnen vinden en formuleren. Ik help graag met het identificeren en benutten van reeds bestaande antwoorden en mogelijkheden.

Mijn motto: Ik geloof dat ieder mens oké is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik heb altijd al een hekel gehad aan hokjesgeest en het plakken van labels op mensen. Ik vind dat dit niet kan want ieder mens is uniek. Ieder mens wordt gevormd door zijn of haar eigen referentiekader dat weer bestaat uit persoonlijke (negatieve en positieve) ervaringen, verwachtingen en ambities.

Ik word heel blij als ik mensen kan helpen bij het toegang krijgen tot de eigen inzichten, oplossingen en (realistische) verwachtingen. Ook zou ik het heel fijn vinden als ik een bijdrage heb mogen leveren aan het vergroten van iemands levensgeluk (dichter bij zichzelf komen, realistischer verwachtingen of het herkaderen van eerdere belemmerende ervaringen en vooroordelen).

Wil je persoonlijk kennismaken? Vul dan het onderstaande formulier in en ik zal je snel bellen.

LinkedIn-profiel

Meer informatie over mijn professionele achtergrond, kun je lezen op mijn LinkedIn-profiel.

Afspraak maken

06 3197 6336

bereikbaar tussen 09:00 – 18:00

Adres: Westersingel 44, 3014 GT Rotterdam

E-mail: info@confirmacoaching.nl